☰ Menu
Publiczna Szkoła Podstawowa im. Tadeusza Kościuszki z oddziałami przedszkolnymi w Goczałkowie

Sobota 01.04.2023

A A A A
A A+ A++
zaawansowane

Funkcje i zadania

 MISJA SZKOŁY:

We wszystkich działaniach kierujemy się wyznawanymi wartościami oraz poszanowaniem praw i godności człowieka, Zgodnie z Konwencją o Prawach Dziecka oraz Konwencją o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności. Wychowujemy uczniów w duchu podstawowywch wartości moralnych, tolerancji, humanistycznych wartości, patriotyzmu, solidarności, demokracji, wolności oraz sprawiedliwości społecznej.

Kultywujemy tradycje oraz ceremoniał szkolny, a wszystkie działania pedagogiczne i opiekuńczo-wychowawcze orientujemy na dobro podopiecznych (tworząc warunki intelektualnego, emocjonalnego, społecznego, estetycznego i fizycznego rozwoju uczniów), a także ich dalszy los. Przygotowujemy młodzierz do świadomego i racjonalnego funkcjonowania w świecie ludzi dorosłych oraz do pełnienia ważnych ról społecznych. 

Ściśle współdziałamy z rodzicami (którzy są najlepszymi sojusznikami nauczycieli, zwłaszcza wychowawców) oraz innymi partnerami zewnętrzymi wspierającymi szkołę w jej rozwoju.

Ustawicznie diagnozujemy potrzeby i oczekiwania środowiska lokalnego oraz wszystkich, bezpośrednich "klientów szkoły".

MODEL ABSOLWENTA

Nasz absolwent to obywatel Europy XXI wieku, który:

 • w swoim postępowaniu dąży do prawdy,
 • jest świadomy życiowej użyteczności zdobytej wiedzy i umiejętności przedmiotowych,
 • sprawnie posługuje się językiem obcym,
 • wzkorzystuje najnowsze techniki multimedialne,
 • wie, gdzie szukać pomocy w rozwiązywaniu złozonych problemów,
 • jest otwarty na europejskie i światowe wartości kultury.

 ponadto nasz absolwent to człowiek:

 • umiejący rzetelnie pracować indywidualnie i w zespole,
 • twórczo myślący,
 • umiejący skutecznie się porozumiewać,
 • umiejący się stale uczyć i doskonalić,
 • umiejący planować swoją pracę i ją organizować.
Wytworzył:
Udostępnił:
Administrator Administrator
(2013-07-05 10:21:17)
Ostatnio zmodyfikował:
Administrator Administrator
(2013-07-05 10:25:54)
       DRUKUJ TĘ STRONĘ Obrazek drukarki    
 
liczba odwiedzin: 20595